Bli medlem

Vår förhoppning är att du som medlem inspireras och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete med Open Space metoden. Gemensamt för oss som är medlemmar är att vi bidrar till att sprida framväxten och höja kvaliteten på arbetet med metoden.

I SOSI får du möjlighet att träffa andra facilitatorer, du kan hitta samverkanspartners och få del av andras kunskaper och erfarenheter. Genom SOSI får du tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av OS-utövare.

Hur du blir medlem

Enskilda personer är välkomna att bli medlemmar i SOSI. Du blir medlem genom att sätta in 300 kr på bankgiro 5599-9908. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är en årlig avgift.