Styrelsen 2016/17

Thomas Andréen

Ordförande

0703-160202,  tadvising (at) telia.com www.tadvising.com

Varför Open Space? För mig är Open Space en mötesform som ger alla deltagare lika stora möjligheter, och lika stort ansvar. Med tydligt ursprung från ideal sektor och stor fokus på social ekonomi känns det viktigt att använda metoder som ger uttryck för ett inkluderande förhållningssätt och potentialen i den mångfald som finns. Open Space är enkelt med tydliga ramar och struktur, frihet kring mötesinnehållet. Men samtidigt ett arbetssätt som direkt avslöjar brister och ger möjlighet att ” rätta till” och nå nya framgångar. Metoden (anser jag) är oslagbar som verktyg då man vågar se tillbaka, samtidigt som fokus hela tiden är en bättre framtid.

Varför SOSI? Jag vill att fler individer och grupper ska få möjlighet att uppleva Open Space. I mina internationella uppdrag möts jag arme vecka av nya utmaningar , där jag med stolthet och glädje kan peka på vikten av samverkan , nätverk  – därför är jag engagerad i SOSI! Dessutom lär jag mig massor av de människor jag möter och härliga kamrater i föreningen.

Thomas Herrmann

Kassör

0709-98 97 81, thomas (at) openspaceconsulting.com http://openspaceconsulting.com/

Varför Open Space? Hade börjat experimentera med cirkeln och olika sätt att skapa delaktighet, då jag 1998 sprang på ”Open Space”. Åkte till Sundsvall o var med på en tvådagars konferens med Ingrid Olausson som jag tror tog ”OS” till Sverige några år tidigare. Sedan var jag fast! För mig är nåt av det viktigaste att alla kan göra sin röst hörd på lika villkor. Att människor får syn på varandra på ett nytt sätt och oftast uppskattar rikedomen de upptäcker – i sig själv, andra och i hela organisationen/gruppen. Sedan har vi ju utvecklat sätt att skapa en helhet som gör att det blir starkt genomslag/effekt av en utvecklingsprocess varav ”OS” är en del.

Varför SOSI? Jag vill vara med och sprida kunskaper om hur vi kan arbeta med lust och kraft i våra organisationer, inte minst med Open Space-metoden och tillsammans med andra ger vi fler ringar på vattnen. Jag uppskattar gemenskapen, viljan att dela på arbetet och vår gemensamma vision om en bättre värld. Sedan kan vi bidra till varandras utveckling, genom att stötta varandra.

Marie Ann Östlund

Suppleant, Webbansvarig

070-8380442, marieann (at) meru.se http://www.meru.se/

Varför Open Space? Open Space metoden förlöser den energi och vilja som finns i en organisation så att den kommer till verklig nytta. Det är ett otroligt effektivt sätt att mötas på för den sätter inga hinder för engagemang samtidigt som den inrymmer friheten att vi gör det vi vill göra. Det är otroligt befriande och konstruktivt.

Varför SOSI? Jag får så mycket av att umgås och lära mig från andra i nätverket. Vi lär ifrån och stöttar varandra!

Anna Pia Hellstedt

Ledamot

070-894 62 47, annapia (at) heartinbusiness.se http://heartinbusiness.se/

Varför Open Space? Främst uppskattar jag lärandeaspekten i Open Space-möten. Den går på flera nivåer, både individuellt och kollektivt samt på metanivå. På metanivån kan vi studera hur individer och grupperingar lär när möjligheten erbjuds att självorganisera sin val att engagera sig i de olika frågeställningarna som kommer fram under mötets tema. Jag har aldrig tidigare sett en så effektiv lärandemetod. Rätt hanterad är den en guldgruva för alla som önskar få tag på innovationskraft och helhjärtat engagemang.

Varför SOSI? Jag vill att kunskapen och användandet av Open Space skall spridas, därför engagerar jag mig i SOSIs syfte genom att vara ledamot i styrelsen. Jag får också möjlighet att hålla mitt lärande levande tillsammans med mina Open Space ledarkollegor. Våra möten är alltid en källa till påfyllning för mig.

Åsa Ranung

Ledamot

070-626 26 94, ranung (at) samhallsutveckling.nu http://samhällsutveckling.nu/

Varför Open Space? Det finns många skäl att använda Open space!
I mitt arbete med att leda och designa olika utvecklings- och förändringsprocesser för företag och organisationer är Open space ett av de mest effektiva sätten att lyfta fram och ta tillvara den kollektiva visdomen och självorganiserande förmågan hos en grupp. Grupper och organisationer som använder Open space rapporterar bättre beslutsfattande, effektivare kapacitetsuppbyggnad och bättre förmåga att snabbt reagera på möjligheter, utmaningar och förändringar både i sin vardag och i ett mer långsiktigt perspektiv.
Open space bygger på engagemang och på mötet mellan människor, det bjuder på en stor kreativ frihet inom en tydlig struktur. Det är ofta överraskande hur såväl långt som djupt det går att nå under ett Open space möte, här finns förutsättningar för samtal som spelar roll att ”snacket blir till verkstad”!

Varför SOSI? SOSI ger mig möjligheten att lära, utvecklas och utforska tillsammans med andra processledare och facilitatorer. Tillsammans strävar vi efter att sprida kunskapen om det här sättet att tänka och arbeta för en hållbar samhällsutveckling där alla människor behövs!

Anna-Eva Lohe

Ledamot

070-827 67 53, anna-eva (at) nextstopyou.com http://nextstopyou.com/

Varför Open Space Hur kan man föra samtal med riktning och samtidigt ta vara på det som vi på förhand inte kan lista ut? Det som är i vardande? Det som växer fram? För mig är denna fråga oerhört kittlande och utmanande. Open Space ger en struktur för detta utan yviga gester. Den tillhandahåller en mänsklig miljö som talar till vår känsla av ansvartagande, framtidstro och vår förmåga att skapa tillsammas. Den återställer engagemang och passion i de fall då uppgivenhet råder. Den för på ett naturligt sätt människor närmare varandra i det som förenar. Denna upplevelse har funnits med mig sedan 2000 då jag gick min första utbildnig med Harrison Owen och den fortsätter att fördjupa, inspirera och ge mig vägledning .

Varför SOSI? Arbetet med Open Space har haft en oerhörd betydelse för mig som processledare och som människa. Världen blir helt enklet bättre med Open Space! Mitt engagagemang i SOSI är ett uttryck för detta och en vilja att dela med mig!

Ragnar Ahlström Söderling

Ledamot

070-4948069, ragnar (at) worldtransformation.se www.worldtransformation.se

Varför Open Space Redan när jag träffade på Open Space Technology (OST) 1987 i England blev jag förtjust i metoden som då var ett sätt att driva konferenser. Konferensen hette Organization Transformation Symposium V (OT V) och det var första gången OST tillämpades i Europa. Året därpå ledde jag och en kollega OT VI i Stockholm. Sedan dess har jag lett ett antal OST-sessioner med varierande antal deltagare och tidslängd. Jag har fascinerats över hur väl metoden fungerar i de mest skiftande situationer.

Varför SOSI? Det ger mig en möjlighet att dela med mig av min långa erfarenhet av Open Space Technology till såväl individer som praktiserar OST som till ”noviser” samtidigt som jag får nya impulser från möten med de spännande personer som finns inom SOSI.

Bli medlem