Svenska Open Space Institutet bjuder den 28 april in till:


Vad skapar egentligen engagemang och handlingskraft?

En dag med mötesmetoden som öppnar dörren till självorganisering och genuint ledarskap.

Välkommen till en dag för dig som vill lära mer om och bredda din upplevelse och förståelse av Open Space Technology. Dagens tema vänder sig till dig som arbetar med människor, som vill lyfta blicken och är nyfiken på eller vill gå djupare in på vad värdet av Open Space som processmetod är för dig. Du kan ha använt dig av metoden tidigare, varit deltagare eller är nyfiken på vad det är.

Genom att utgå från Open Space som metod kommer vi att utforska:

  • Vilka kvalitéer i vårt sätt att mötas skapar verklig samverkan, ansvarstagande och handlingskraft?
  • Vad bidrar till delaktighet och ledarskap mellan människor som gör skillnad?
  • Vilka möjligheter, utmaningar och/eller initiativ vill du lyfta fram?

Datum:     fredagen den 28 april 2017

Hålltider:

10.00 – 15.00     Open Space inkl. fika- och lunch
15.00 – 15.20     Fikapaus
15.20 – 16.20     Fördjupad reflektion ledd av arrangören SOSI kring metod och användning
16.20 – 16.30     Avslutning

Plats:            Solliden, Skansen Restaurang och Konferens, Djurgården, Stockholm
Kostnad:      950 kr + moms, inklusive dokumentation, kaffe, lunch och medlemsavgift för 2017 i SOSI
Anmälan:     info@svenskaopenspaceinstitutet.se. Sista anmälningsdag 28/3.
Arrangör:    Svenska Open Space institutet, SOSI.

Processledare: Thomas Andrén, Anna Pia Hellstedt, och Anna-Eva Lohe som alla är medlemmar i SOSI, genomför dagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Anmäl dig genom att fylla in ditt namn och faktura adress här nedan:

1 + 6 =

Medlemsskap i SOSI

ger dig tillgång till 4 stycken erfarenhetsutbytes-träffar via webben under 2017 med start i maj. Datumen meddelas i anslutning till evenemanget.

Thomas Andrén

Thomas Andrén

0733160202

Anna Pia Hellstedt

Anna Pia Hellstedt

0708946247

Anna-Eva Lohe

Anna-Eva Lohe

0708276753