Vilka möjligheter och begränsningar finns det för att använda OST i undervisning? Vilka är fallgroparna vid facilitering av OST och hur kan de undvikas? Vilka verktyg har vi i OST när vi vill arbeta med strukturellt förtryck? Det var några av de ämnena som fanns på agendan när nordiska faciliatorer träffades på Island i juni 2015. Det var det fjärde Nordiska Open Space on Open Space mötet, och det 13:onde Skandinaviska. Värd var Kári Gunnarsson. Nästa år kommer det att vara på västkusten i Sverige. Syfte är att utveckla oss som facilitorer och byta erfarenheter. Vill du ha mer information om mötet på västkusten kontakta thomas@openspaceconsulting.com.