Svenska Open Space Institutet

Svenska Open Space Institutet, SOSI, utvecklar och sprider kunskaper om Open Space metoden samt verkar för ömsesidigt stöd och lärande mellan handledare/praktiker som arbetar med Open Space metoden i Sverige och världen. SOSI bildades 2001 och är en förening för dig som använder dig av metoden.

SOSI verkar genom sina medlemmars idéer och initiativ. Styrelsens viktigaste uppgift är att underlätta och ge energi åt medlemmars initiativ. Initiativen består av till exempel utbildningar för facilitatorer, erfarenhetsutbyten, Nordiskt Open Space on Open Space, träffar med föreläsare från andra länder, samarbete med andra organisationer. Vi samarbetar även med Open Space-institut internationellt.
Vår förhoppning är att du som medlem inspireras och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete med Open Space metoden. Gemensamt för oss som är medlemmar är att vi bidrar till att sprida framväxten och höja kvaliteten på arbetet med metoden.

Bli medlem

I SOSI får du möjlighet att träffa andra facilitatorer, hitta samverkanspartners och få del av andras kunskaper och erfarenheter. Genom SOSI får du tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av Open Space-utövare. Vår förhoppning är att du som medlem inspireras och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete med Open Space metoden. Gemensamt för oss som är medlemmar är att vi bidrar till att sprida framväxten och höja kvaliteten på arbetet med metoden. Enskilda personer är välkomna att bli medlemmar i SOSI, och du gör det genom att sätta in 300 kr på bankgiro 5599-9908. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är en årlig avgift.