Bilden: Intensivt samtal med Harrison Owen på World Open Space on Open Space i London, 2012. 

Om Open Space

Open Space är en effektiv mötesform som bygger på att ta tillvara deltagarnas engagemang och kunskap för att lösa problem, hitta nya former och skapa handling i organisationen. Open Space är en mötesform där deltagarna tillsammans skapar agendan och tar ansvar för resultaten, och där frågorna drivs av deltagarnas engagemang. Deltagarna kan själva välja att delta i de samtal där de lär eller bidrar. I ett Open Space möte har jag möjlighet att tala med vem jag vill om det som är viktigt för mig och så länge som vi har energi för frågorna. Metoden skapar för effektiv självorganisering. Upphovsmannen till metoden är Harrison Owen.

För att engagemang ska uppstå är det vitalt att det är en öppen inbjudan att delta och att det är viktiga och riktiga frågor som engagerar dem som bjuds in.

I den här videon kan du få en visuell upplevelse av hur ett Open Space möte kan se ut. Den ger en god inblick i mötets olika delar.

Snabblänkar

Handbok i Open Space metoden
Open Space World – internationell resurssida
En aktiv och vänlig e-postlista
Hitta utövare på Open Space World Map
Facebook