Resurser

Länkar

Handbok i Open Space metoden Harrisson Owens bok där han kartlägger allt man behöver tänka på och göra för att organisera ett Open Space möte. När använder man Open Space och hur gör man rent praktiskt? Open Space Technology: A User’s Guide är en systematisk handbok i hur man går till väga.

Open Space World – internationell resurssida. Det här är en enkel sida med länkar till väldigt mycket information.

En aktiv och vänlig e-postlista. Här kan man vara i kontakt med erfarna utövare av metoden, ta del av diskussioner och ställa frågor. Harrison Owen är väldigt aktiv på listan.

Hitta utövare på Open Space World Map. Vill du hitta utövare i något land är det bara klicka på länkarna.

Svenska Open Space Institutet på Facebook

Video

Dancing with Shiva (or Sandy, or Katrina): Harrison Owen at TEDxNavesink

”An exploration of the idea that all systems are inherently self-organizing, and that maybe we’re working too hard. How can we use moments of chaos to increase our own creativity and productivity?” Lyssna på Harrison Owens TED-talk om själv-organisering och kreativitet, om dansen mellan stabilitet och kaos.

Trafikverkets film om Open Space

Se hur Trafikverket använder sig av Open Space metoden för att effektivt ta del av den kunskap som finns inom ett specifikt område och hitta bra lösningar framåt. Ett möte faciliterat av Thomas Herrman.

Devoted and Disgruntled i Storbritannien

Intressant och fin video om hur Open Space använts för att utforska teaterns roll och framtid. Den ger en god inblick i vad som kan hända i ett Open Space när vitt skilda människor kommer samman för att utforska ett gemensamt tema. (ca 29 min)

Open Space metoden

En kort film på engelska om Open Space metoden (ca 3 min).